De toekomst van het credit management deel II

Welke rol het credit management in een organisatie inneemt kan erg van elkaar verschillen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De bedrijfstak: Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen B2B, B2C en B2G. Bij B2C draait het voornamelijk om bulk en minder om persoonlijke binding. Bij B2B en B2G draait het over het algemeen meer om een persoonlijke relatie en zullen de bedragen over het algemeen hoger zijn.
  • Winstmarge: Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe lager de winstmarge en hoe hoger het verkoopvolume, hoe belangrijker het credit management. Niet onbelangrijk is ook het kostenaspect, immers aan een factuur van €5.000 kun je meer tijd besteden dan een van €50. Ook is belangrijk om de klantrelatie in ogenschouw te nemen.
  • Groeistuipen: Als een bedrijf sterk groeit en hun credit management niet op orde hebben kunnen een slachtoffer worden van hun eigen succes. Omzetgroei leidt vaak tot toename van het benodigde werkkapitaal wat soms weer samengaat met een slechter betalingsgedrag. Een toename van dit werkkapital dient echter wel gefinancierd worden.
  • De omvang van het bedrijf: Hoe groter het bedrijf, hoe belangrijker credit management. Dit komt doordat de risico’s groter worden en de stuctuur complexer. De behoefte aan overzicht neemt daardoor toe.
  • De bedrijfscultuur: De bedrijfscultuur is uniek voor iedere onderneming en wordt bepaald door een complex samenspel van factoren, zoals de branche, de werknemers, organisatiestructuur en de stijl van leidinggeven van het management. Een integrale aanpak van het credit management lijkt voor de hand liggen, maar dit zal in de meeste organisaties niet zonder slag of stoot geaccepteerd worden. Er zijn immers veel afdelingen die hun eigen belanger voorop stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *